KURIKULUM MATA KULIAH TEKNIK SIPIL

KODE MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH SKS SEMESTER WAJIB DAN PILIHAN RPS
8SKB30 Tugas Akhir 3 8 WAJIB RPS
8SPK05 Agama 2 8 WAJIB RPS
8SPK06 Etika Profesi 2 8 WAJIB RPS

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8                                             Kembali