SELENGKAPNYA

NIM MAHASISWA : 12041062


NAMA MAHASISWA : HANS ALFANU MAULANA


JUDUL TA : Design of DC motor speed control system using PID method


DOSEN PEMBIMBING 1 : Amirullah


DOSEN PEMBIMBING 2 :


ABSTRAK :


KATA KUNCI :